ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Какво са лични данни?


Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни , лични данни са всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко – чрез идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.) или непряк(мобилния Ви телефон, имейл или пощенският Ви адрес)

Какво включва обработването на лични данни?


Обработването на лични данни включва операции, извършвани с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства (като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин,) по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Цел и причини за събиране и обработка на лични данни


Студентски клуб по Роботика е организатор на събитието “Дни на роботиката” и се явява администратор на лични данни по смисъла на разпоредбите на приложимото законодателство.

Като администратор на лични данни, ние стриктно, съвестно и съгласно всички законови разпоредби, събираме, съхраняваме и обработваме личните данни на участниците и гостите на събитието само с намерението да бъдат изпълнени конкретни и законосъобразни цели, изрично посочени предварително.

Разработили сме и сме въвели строги мерки за защита от незаконосъобразно използване на съхраняваните от нас данни.

Прилаганите мерки за сигурност и ограничен достъп до предоставените ни данни целят предотвратяване досега на трети лица до личните Ви данни, случайно повреждане, унищожаване или загубване на предоставената ни информация.

Когато, съгласно приложимото законодателство, сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи, също обработваме Ваши лични данни.

При изпълнение на това задължение необходимата информация и документи, които съдържат лични данни, се съхраняват за определни срокове.

При уреждането на правни спорове, обработката на лични данни също е наложителна.

Опериране с лични данни – какви данни събираме и обработваме?


За целите на Дни на роботиката се събират и обработват следните лични данни:

- Име на Отбор
- Състезателна категория
- Възрастова група
- Организация
- Град
- Три имена
- Имейл
- Възраст
- Телефонен номер
- Професия
- Размер на тениска.

Вие ни предоставяте тези данни доброволно чрез попълване на регистрационната форма за състезанието. При регистрацията в деня на събитието е възможно да бъде проверен документа Ви за самоличност, с цел предотвратяване на злоупотреба с лични данни.

Съгласие за заснемане


Искаме да ви информираме, че по време на Дни на Роботиката ще има заснемане на фотографии, видео и гласови материали, които да бъдат използвани за цели на документиране и публикуване на събитието. Тези материали могат да бъдат публикувани в различни медийни и онлайн канали, както и да бъдат използвани за рекламни и информационни цели.

Със своето участие в събитието, вие изразявате вашето съгласие за заснемане и използване на снимките и видео материалите, както е посочено по-горе. Разбираме, че вашият комфорт и личност трябва да бъдат защитени, затова ако имате възражения или желаете да се откажете от участие в заснемането, моля, свържете се с нас по имейл: robodays@roboclub.bg.