ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

Дни на Роботиката е традиционна инициатива на клуба по Роботика към Технически университет - София, която се провежда всяка година с цел да се насърчи и мотивира развитието на роботиката и иновациите в областта на технологиите. Инициативата включва лекции, работилници и състезания, които са ориентирани към студенти, ученици и хора с интереси в техническите сфери.

В тазгодишната надпревара ще се приемат проекти в следните категории: Следене на линия, Мини сумо, 3D Лабиринт, LEGO роботика и Свободен стил.

Форма за участие:

1) Младша възрастова група (от 11 до 18 години);
2) Старша възрастова група (от 19 до 33 години);

Допуска се участие и с групови разработки, като максимален брой участници в един екип могат да бъдат до 3-ма участника . *Ако в даден екип има един или повече участници, които са на/над 19 год., автоматично проектът попада в старшата възрастова група!

Общи правила за участие:

1) Участието в състезанието е напълно БЕЗПЛАТНО!
2) В състезанието могат участват участници от 11 до 33 годишна възраст.
3) Участник/Екип може да участва в повече от една категория.
4) Всеки един проект в състезанито трябва да отговаря на поставения регламент за определената категория, в която участва.
5) Рашрешено е участието с повече от една разработка.
6) Във всяка категория ще бъдат връчени първа, втора и трета награда, като се очакват и допълнителни награди.
7) За всеки проект ще бъде осигурена маса по време на състезанието.
8) Всеки робот от категориите - Следене на линия, Мини сумо, 3D Лабиринт и LEGO роботика, ще премине през технически преглед в деня на състезанието.
9) Цялото състезание е напълно ПРИСЪСТВЕНО!

Регистрация:

Всеки проект в състезанието трябва да се регистрира в системата (РЕГИСТРАЦИЯ), като регистрацията ще бъде отворена от 1 януари 2023 г. до 17 април 2023 г. След успешно регистриране, проектът автоматичночно получава системен номер, с който ще бъде представляван по време на състеанието!

*Последна редакция на правилата - 28.12.2022 г.


РЕГЛАМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ


Следенето на линия е дисциплина, в която автономен робот се движи по трасе, представляващо черна линия на бял фон , като следва контура на линията. Победител е този, който измине трасето за най-кратко време. Всеки състезател разполага с три опита.


Регламент за категория "Следене на линия"


Мини сумо е дисциплина, в която участват два автономни робота . Те се поставят на тепих, който представлява черен кръг с бял контур, който роботите могат лесно да разпознават. Целта на всеки робот е да изтласка съперника си от тепиха и да остане последен на терена. Роботът трябва да започне да се движи при получен старт сигнал от съдията.


Регламент за категория "Мини сумо"


3D Лабиринт е дисциплина, в която автономен робот тръгва от входа на лабиринта и трябва да намери изхода, като излезе от него. Лабиринтът е изграден от стени с множество кръстовища, като има само един вход и един изход. Победител е роботът, успял да намери изхода и да излезе от лабиринта за най-кратко време. Роботите имат право на три последователни опита, като се взема най-краткото от трите постигнати времена.


Регламент за категория "3D Лабиринт"


LEGO Следенето на линия е дисциплина, в която автономен LEGO робот се опитва да финишира по трасе, представляващо черна линия на бял фон. Победител е този, който измине две обиколки на трасето за най-кратко време.


Регламент за категория "LEGO Следенето на линия"


Категорията ще бъде премахната за издание 2023! Поради малък брой записани участници!


Регламент за категория "LEGO 3D Лабиринт"


В категория свободен стил се допускат участници с лични разработки, проекти, софтуери или StartUp идеи. Основно изискване към тях е да имат технологични решения. Оценяването на проектите в тази дисциплина се извършва от компетентно жури - по зададени критерии.


Регламент за категория "Свободен стил"